|

 

SAVNEDE DYR

Å jobbe med savnede dyr kan være en vanskelig oppgave. Men når man bidrar til at dyr blir funnet gir det utrolig mye så jeg er glad for å kunne hjelpe til. Jeg får kanskje kontakt med et dyr som er skadet og eier klarer kanskje ikke å lokalisere det. I tillegg er det mye følelser fra dyr og eier og jeg kan jobbe med en sak over lang tid. Derfor må jeg ta betalt også for slike saker da jeg bruker utrolig mye tid på dette.

Ved mye smerte eller redsel kan dyr "gå ut av kroppen sin" slik at det kan være vanskelig å vite
om et dyr lever eller er dødt. En annen ting er at et dyr kan fortelle om både frem-nå- og fortid,
slik at å sortere dette til å bli riktig kan være en prøvelse, så her er man også avhengig av å bruke større del av klarsynet. Dyr kan bevege seg fort slik at eier må stå ganske klar til å dra til stedene man finner ganske umiddelbart ellers kan dyret fort ha vandret mye lenger.

Dyr kan bli veldig sky etter kort tid i naturen, så det lønner seg ta forhåndsregler når dyr forsvinner.
Om en hund ikke er skadet eller syk og blir borte på tur vil den alltid gå tilbake til der den forsvant.
Legg igjen noe med kjente lukter om du ikke kan bli der og vente: bur, teppe, jakka di ect, det forteller dyret at du vil komme tilbake. Katter på ukjent sted holder seg gjerne innenfor en radius på 200 meter godt skjult de første ukene. Så let i nærområdet i slike saker. Og husk å annonsere og henge opp plakater osv.

Det er mange savnet saker og det er dessverre ikke alltid jeg ar tid og kapasitet til å ta savnet saker,
da de krever mer tid og engasjement enn vanlige samtaler.